Adatvédelmi szabályzat

Cégünk a 2018. május 25-i hatállyal érvénybe lépő a személyes adatok védelméről szóló európai egységes GDPR rendeletre (EU 2016/679 – 2016. április 27.) tekintettel felülvizsgálta eddigi adatkezelését és adatvédelmi intézkedéseit. A szabályozás 2018. május 25. napján lép hatályba, és a már meglévő adatok kezelésére is vonatkozik.

1. A SZABÁLYZAT CÉLJA

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Sauna Boulevard Kft. által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.
Az Sauna Boulevard Kft (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.saunashop.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) működtetése során a honlapra látogatók, a honlapon regisztrálók, illetve azon vásárlók, (a továbbiakban együttesen Érintett) adatait kezeli.
A jelen Szabályzat célja, hogy a szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

2. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA
Adatait a következő célok teljesítése érdekében kezeljük:
– teljesítsük a megrendelését
– kereskedelmi ajánlattal megkeressük, illetve részt vehessen a promóciókban
– ki tudjuk cserélni, vagy vissza tudjuk téríteni azon termékeket, amelyeket mégsem szeretne megvásárolni
– fejlesszük webáruházunkat
– kérésekre és reklamációkra válaszoljunk.
A Sauna Boulevard Kft. a személyes adatokat a fent megjelölt céloktól eltérő célra nem használja. A megadott adatok kezelésének jogalapja az Ön, önkéntes hozzájárulása.

3. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE
3.1. Regisztráció. A regisztráció során az Érintettnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:
Felhasználónév,
saját e-mail cím,
jelszó,
számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
telefonszám

4. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
4.1. A regisztráció során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat kérelemre történő törléséig tart. A regisztráció Érintett általi törlésére, valamint Szolgáltató általi törlésére bármikor, az Érintett írásbeli (postai, e-mail, fax) vagy szóbeli (személyes, telefon) kérése esetén kerülhet sor.
4.2. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Weboldalon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.
4.3. Hírlevél esetén a személyes adatok kezelése a hírlevélről, a 5. pontban meghatározott módon történő leiratkozásig tart.

5. HÍRLEVÉLLEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS
A www.saunashop.hu oldalon személyre szabott hírlevélre történő feliratkozásra van lehetőség. A lehetőség igénybevételével kapcsolatosan a hírlevélre feliratkozó felhasználó önkéntes adatszolgáltatás keretében a lentebb meghatározott személyes adatait adja át kezelésre a Sauna Boulevard Kft. részére: név, email cím. A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak az Érintett kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. Szolgáltató a hírlevél igénybevétele során az Érintett által megadott adatokat kezeli.
Hírlevél esetében a Szolgáltató, mindaddig kezeli az Érintett hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig az Érintett a hírlevélről le nem iratkozik a hírlevél alján található „Leiratkozás” gombra kattintva vagy nem kéri a levételét a hírlevélre feliratkozók listájából e-mailben. Leiratkozás esetén a Szolgáltató további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg az Érintettet. Az Érintett bármikor leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja.

6. COOKIE
A Honlapra való belépést, kilépést és a vásárlás folyamatát a Vásárló, illetve más látogatók számára kis adatcsomagok, ún. sütik (angol nevükön, illetve a továbbiakban: „cookie”-k) segítik elő, amelyeket a látogatók informatikai eszközén a honlap helyez el, illetve olvas arról vissza. A cookie-k a honlap megfelelő működését, a hatékonyabb kiszolgálást, valamint statisztikai jellegű, anonimizált adatgyűjtés célját szolgálják.
A cookie-kat a Látogató törölni tudja az informatikai eszközéről, illetve azok a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek, valamint a Látogató manuálisan beállíthatja böngészőjét úgy is, hogy az a cookie-k alkalmazását tiltsa. A Honlapot a Látogató abban az esetben is használni tudja, ha egyébként a cookie-k alkalmazását a böngészője beállításai között manuálisan letiltja. További információt a süti kezelési tájékoztatónkban talál

6. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS
6.1. Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.
6.2. Az informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében a Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. fuvarozó vállalat, könyvelő, webszerver üzemeltető) vehet igénybe. Ezen adatfeldolgozók listáját kérésre kiadjuk.
6.3 A Sauna Boulevard Kft az Érintettek személyes adatait nyomon követhető módon és a jogszabályoknak megfelelően kezeli. A fentieken túl a személyes adatokat harmadik személyeknek csak és kizárólag az Érintett hozzájárulása esetén továbbítjuk, és csak hatósági megkeresések esetén adjuk ki.

7. A SZOLGÁLTATÓ MINT ADATKEZELŐ ADATAI
Cégnév: Sauna Boulevard Kft.
Székhely: 1117 Budapest, Hunyadi János út 2.
Adószám: 23029314-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-285243
Kibocsájtó cégbíróság, okmányiroda: Fővárosi Törvényszék Cégbíróság
Elérhetőség: saunashop{kukac}saunashop.hu
Üzlet címe: 1117 Budapest, Hunyadi János út 2.
Telefon: 06 1 371 1211